สดใหม่จากฟาร์มของเราสู่จานของคุณ

Taste the difference. From our farm to your plate

เวลาทำการ | Opening Hours

ร้านเราเปิดทุกวัน :
10.30 น. – 22.00 น.

Everyday :
10.30am – 10.00pm

WeGreen Restaurant: Good Taste, Grateful !

WeGreen Restaurant is a clean food with a Good Taste and Grateful! We care for the feeling of having a good food. We believe the clean food can be delicious and benefit all from fresh and quality of those resources. We are an alternative fusion clean food. And we design our food clean and fresh. We believe our food taste is between Heaven and Earth, the past and the present and it finally comes out a tradition meets modern.

All the dishes we serve here approved with quality ingredients. We use Hygienic Meat, no hormones and some free range animal and natural feed. And we also choose the way to cook which is very important in making your meal more safe and clean. Our menus are unique and you can feel for the fresh, light, clean and delicious of course!

ร้านอาหาร วีกรีน “อร่อยได้ สบายใจ”

ร้านอาหารวีกรีน เป็นร้านอาหารสุขภาพ ที่อาจไม่ใช่ในแบบของคนทั่วไป ที่คลั่งไคล้การ รับประทานอาหารคลีน หากแต่วีกรีนเป็นร้านอาหารที่ให้ความใส่ใจ และ หว่งใยกับ ความรู้สึกของคนทานอาหาร ร้านอาหารสุขภาพทั่วไปอาจมีรสชาดไม่คุ้นลิ้น แต่ที่ร้านวี กรีนเราตั้งใจสร้างสรรค์ทุกจานให้มีรสชาดที่เรายังคุ้นเคย เพราะแนวความคิดในการ ออกแบบอาหารของเราคือ การอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับสวรรค์ อยู่ระหว่างอดีตกับ อนาคต ที่เรียกได้ว่าปัจจุบันร่วมสมัย ดังนั้นเรายังคงต้องการความอร่อย แต่ปลอดภัย อย่างสมเหตุสมผล

อาหารทุกจานได้ผ่านการเลือกสรรค์วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การ สร้างแหล่งกำเนิดของอาหาร การปลูกผักปลอดสารพิษ และนำผักเหล่านั้นมาปรุงเป็น จานที่แสนอร่อย การเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่มีไขมันตำ่ เนื้อสัตว์อนามัย ปลอดสารเริ่งสี หรือ ฉีดโฮโมนส์ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุข และการใช้วิธีปรุงที่ เหมาะสม การหลีกเลี่ยงการทอด และ อาหารที่มีไขมันสูง เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า การ รับประทานอาหารที่ร้านวีกรีน จะไม่เป็นจานที่ทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างแน่นอน

ทุกเมนูที่ร้านวีกรีน จะเน้นให้คุณสัมผัสได้ถึงความสดชื่น เบาสบาย อร่อย และ สะอาด รสชาดอาหารที่บ่งบอกถึงคุณภาพของวัตถุดิบ การใช้สูตรอาหารจากดั้งเดิมและสมัยใหม่ ที่เรานำมาผสมผสานกัน จึงทำให้อาหารของเรายังอร่อยได้ ไม่ซ้ำแบบใคร และ เพื่อให้ลูกค้าสุขใจที่ได้มาทานอาหารที่ร้านวีกรีน อาหารสุขภาพที่อร่อยได้ และสบายใจ

Made with delicious, fresh ingredients

Our menus may change frequently based upon ingredient availability from our farmers, but will always pleasantly surpass your expectations!